Tiệc cưới nước trời

15/10 – CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Lời Chúa: Mt 22, 1-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Suy niệm: Chúa Giê-su dùng dụ ngôn để sánh ví Nước Trời như một tiệc cưới linh đình. Nhưng những khách mời ưu tiên, là dân Ít-ra-en, dân được tuyển chọn của Thiên Chúa, và thành phần ‘chóp của đỉnh’ trong số đó là các thượng tế và kỳ mục, tưởng rằng mình ‘ngon ăn’ nhưng lại bị coi là “không xứng đáng”, lại ‘bắt hụt’ bữa tiệc cưới của Nước Trời. Ngược lại, những kẻ vô danh đang xuôi ngược ở “khắp các ngả đường” lại được mời vào thành thực khách ngồi đầy phòng tiệc. Những vị khách VIP kia bị loại ra ngoài chỉ vì “không đếm xỉa” tới vinh dự mình được hưởng, vì đã không coi trọng bữa tiệc cao quý mình được mời, mà chạy theo những mối bận tâm tầm thường của họ. Họ đã coi khinh chính Vị Vua Cao cả đã coi trọng họ khi mời gọi họ đến dự tiệc cưới con của ngài.

Bạn thân mến, không ai trong chúng ta xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta ‘được coi là xứng đáng’, đúng hơn, ‘được trở nên xứng đáng’ hưởng Tiệc Cưới Con Chiên trên Nước Trời (x. Kh 19,6-9) không phải vì công trạng của chúng ta mà là nhờ tình yêu bao dung của Thiên Chúa. Khi biết mình thật diễm phúc và vinh dự được Chúa mời gọi dự phần với Ngài, bạn sẵn sàng ưu tiên chọn Chúa làm gia nghiệp trên mọi sự chóng qua đời này chứ?

Sống Lời Chúa: Bạn dành cho việc thờ phượng Chúa, cầu nguyện,… chỗ ưu tiên nhất trước mọi việc khác trong ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chọn con không phải vì con xứng đáng. Xin cho con biết chọn chính Chúa là điều tốt nhất mà Chúa ưu ái dành cho. A-men.