Lửa tình yêu

26/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên.

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.

Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Suy niệm: Nơi mỗi người chúng ta luôn tồn tại hai thái cực đối lập: ánh sáng và bóng tối. Cả cuộc đời ta là cuộc chiến dai dẳng, đấu tranh trường kỳ giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Mang thân phận làm người, Đức Giê-su cũng đã phải “khắc khoải” trong cuộc đấu tranh này. Để hoàn tất ý định của Chúa Cha, Người phải đương đầu với cám dỗ (x. Mt 4), chọn lựa ý Cha trước cuộc Tử nạn (x. Mt 26,42), nhất là khi hấp hối trên thánh giá (x. Mc 15,34). Ngài đã sẵn lòng chịu “phép rửa” ấy, để cứu độ nhân loại.

Mời BạnLà người Ki-tô hữu từ khi lãnh nhận phép Thánh tẩy, ta nỗ lực bảo vệ chiếc áo trắng Thánh tẩy ấy trong cuộc chiến chống lại bóng tối tội lỗi, thế gian. Ta mong muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, ánh sáng Ngài luôn chiếu tỏa trong cuộc đời mình. Tâm tình ấy có thể được diễn tả một cách trọn vẹn nơi thánh Augustinô: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.” Ắt hẳn bạn đang phải đấu tranh một mất một còn để ‘ánh sáng’ (sự thiện)  đẩy lùi ‘bóng tối’ (sự ác) trong mình. Bạn có mang nỗi khắc khoải như Thầy Giê-su không, hay cũng chỉ chiến đấu ‘cầm chừng’ theo bản tính tự nhiên?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm mỗi sáng thức dậy: tôi sẽ luôn chọn những giá trị của Nước Trời hơn là những gì thuộc về thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn muốn nhân loại trở về với Chúa là cội nguồn mọi sự thiện hảo. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, để cũng sẽ chiến thắng, cùng với Đức Ki-tô, trong cuộc chiến trần gian này. Amen.