Bài ca tạ ơn

22/12 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.

“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Suy niệm: Chúng ta quá quen thuộc với Bài Ca Ngợi Khen Magnificat của Đức Ma-ri-a. Trong kinh chiều Kinh thần vụ hằng ngày, ta luôn đọc lời kinh tuyệt đẹp này, hòa lời ngợi ca, tụng ca của Mẹ làm lời kinh riêng của mình, để cảm tạ Thiên Chúa. Lời kinh ấy cho thấy rõ hai ý chính: Một là Mẹ tạ ơn Thiên Chúa cho mình làm Mẹ Đấng Cứu thế; hai là ca tụng tình thương Chúa đối với những người bé nhỏ, Ngài là Đấng luôn trung thành giữ lời kết ước. Bài ca quen thuộc này đưa ta vào đỉnh cao của việc chiêm niệm, nhìn ngắm toàn bộ công trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, khởi đầu từ tâm tình tạ ơn của Đức Ma-ri-a vì điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, cũng như lòng thương xót dành cho người kính sợ Ngài, cuối cùng là mở rộng đến toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ lời chúc phúc cho tổ phụ Áp-ra-ham. Dù lịch sử có thăng trầm thế nào đi nữa, rốt cuộc lời Chúa hứa từ ban đầu vẫn thành tựu. Đó là lý do để con người ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lòng cảm mến biết ơn. Mầu nhiệm Giáng sinh là một sự kiện lớn lao cho thấy Chúa là Đấng xót thương và trung tín.

Mời Bạn: Nhận ra Chúa là Đấng mãi trung tín sẽ giúp ta không ngại ngần trao gửi đời ta cho Chúa theo gương Mẹ Ma-ri-a, cũng như khích lệ ta không ngừng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát mọi ngày trong đời Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Tôi tập cảm nhận tâm tình của Mẹ Ma-ri-a, nỗ lực sống tâm tình tạ ơn ngợi ca ấy. Nhờ đó tôi sẽ tín thác, cậy trông vào Chúa ngày một sâu đậm hơn.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát kinh “Ngợi khen MagnificatLinh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”