Các môn đệ đầu tiên của Thầy Giêsu

21/01 – CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm B.

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Lời Chúa: Mc 1, 14-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người.

Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Suy niệm: Bốn môn đệ đầu tiên đã từ bỏ nhiều lắm, nhưng giá trị của sự từ bỏ ấy không ở những gì cân đong đo đếm được mà con là những điều thiết yếu, thân thương nhất như vợ con, cha mẹ, anh em, bạn bè, nghề nghiệp. Việc từ bỏ ấy cho thấy các ông sẵn lòng đáp trả tiếng Chúa gọi với sự can đảm, dứt khoát lạ thường, cũng như sức thu hút mạnh mẽ từ Chúa Giê-su với các ông. Có thể lúc đầu động cơ theo Chúa của các ông là mộng công hầu khanh tướng, dần dà các ông mới thanh luyện các động lực, để trở thành chứng nhân Tin Mừng Nước Trời. Dẫu vậy, ta phải khâm phục sự từ bỏ những giá trị quý giá nhất trong đời, hoàn toàn phó thác tương lai, dấn thân nơi Chúa quan phòng của các ông. Không riêng chi các ông, các Ki-tô hữu bước vào đời sống đức tin hay những ai sống đời sống thánh hiến, là tu sĩ, linh mục, đều phải chấp nhận sự từ bỏ quyết liệt ấy.

Mời Bạn: Nếu bạn đang do dự chọn lựa bậc sống khi theo Chúa, hãy cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi nhiều hơn nữa. Nếu đang bước theo Đức Giê-su trong một bậc sống, bạn hãy quảng đại, can đảm, kiên trì theo Ngài mỗi ngày vì “ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Sống Lời Chúa: Tập từ bỏ một tham vọng hay thói quen xấu đã hằn sâu nơi đời bạn, khi ấy bạn mới hy vọng bước theo Ngài cách dứt khoát được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tin tưởng chọn gọi, ban sức mạnh thiêng liêng cho bốn môn đệ đầu tiên. Con xin cảm tạ Chúa cũng đã thương chọn gọi con làm môn đệ Chúa; xin cũng ban sức mạnh để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen.