Ý nghĩa của việc ăn chay

16/02 – Thứ Sáu sau lễ Tro.

“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”.

Lời Chúa: Mt 9, 14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?”

Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

Suy niệm: Tôn giáo nào cũng thực hành việc ăn chay. Những người Pha-ri-sêu, rồi môn đệ Gio-an Tẩy giả cũng ăn chay. Nên họ thắc mắc tại sao môn đệ Chúa Ki-tô lại không ăn chay. Đức Giê-su cho biết môn đệ của Ngài có lý do khác để ăn chay. Họ không ăn chay để giống với người khác hay để giữ ‘đúng luật’. Trái lại, môn đệ Chúa Ki-tô quy hướng mọi hoạt động về Ngài, như trong tiệc cưới mọi người đều hướng về chàng rể. Họ sẽ ăn chay khi chàng rể của họ là Đức Ki-tô “bị đem đi”, khi họ tham dự vào cuộc thương khó với Ngài.

Mời Bạn: Thời nay nhiều người còn có nhiều lý do để ăn chay, vì sức khoẻ chẳng hạn. Người ki-tô hữu giữ chay là để biểu lộ lòng sám hối tội lỗi; việc ăn chay luôn được làm cùng với việc cầu nguyện và thực thi bác ái. Qua việc chay tịnh, họ khiêm cung tự hạ, nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa. Và nhất là, cùng với Chúa Ki-tô “ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày” (Mt 4,2; x. Lc 4,2), người Ki-tô hữu ăn chay là để tưởng nhớ và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô. Như thế, giữ chay không chỉ là việc kiêng khem ăn uống bên ngoài, mà quan trọng hơn vẫn là việc ‘chay lòng, chay tâm trí, chay miệng lưỡi’ để đạt được sự hoán cải sâu xa tự trong lòng.

Sống Lời Chúa: Thực hành việc ‘chay lòng’ bằng cách ‘kiêng’ xét đoán, nói xấu người khác nhưng sống tinh thần thấu hiểu, cảm thông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chay tịnh như Chúa, không chỉ kiêng bớt chớ mê ăn uống, mà con giữ chay tịnh trí lòng. Amen.