[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Lễ 9h00

Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B của Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy

Lễ 9h00 ngày 02/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời