[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Lễ 9h00

Thông tin bài giảng
Ngày: Th9 02 2018
Dành cho: Cộng Đoàn
Đăng bởi:
Chuyên đề:
Phụng vụ: Năm B
Diễn thuyết: Đaminh Phạm Khắc Duy
Bình luận: 0
Tags:
Audio: Nghe bài giảng
Chia sẻ:
Nội dung

Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên, năm B của Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy

Lễ 9h00 ngày 02/09/2018 tại nhà thờ Tân Định.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào

Hồi âm

Email của bạn sẽ được ẩn đi để bảo mật. Những vùng đánh dấu (*) là bắt buộc.