[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B – Lễ 9h00

Thông tin bài giảng
Ngày: Th10 28 2018
Dành cho: Cộng Đoàn
Đăng bởi:
Chuyên đề:
Phụng vụ: Năm B
Diễn thuyết: G.B Đỗ Quốc Vinh
Bình luận: 0
Tags:
Audio: Nghe bài giảng
Chia sẻ:
Nội dung

Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên, năm B của Cha Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh

Lễ 9h00 ngày 28/10/2018 tại nhà thờ Tân Định.