Giờ lễ tuần này: 19/08 – 25/08/2018

Theo lịch, các Cha trong giáo phận sẽ tĩnh tâm hàng năm tại Đại Chủng viện Thánh Giuse từ thứ hai (20/08) cho đến thứ năm (23/08). Trong những ngày tĩnh tâm giờ lễ như sau: sáng 5 giờ 00, chiều 17 giờ 30, Cụ thể:

  • Thứ hai 20/08: Sáng 5giờ00, Chiều 17giờ30
  • Thứ ba 21/08: Sáng 5giờ00, Chiều 17giờ30
  • Thứ tư 22/08: Sáng 5giờ00, Chiều 17giờ30
  • Thứ năm 23/08: Sáng 5giờ00, Chiều 17giờ30

Xin anh chị em cầu nguyện cho các Cha tham dự tĩnh tâm được sốt sắng và gặt hái nhiều hoa trái tốt đẹp.

  • Thứ sáu 24/08: Lễ như ngày bình thường: 5giờ00; 6giờ15; 17giờ30; 19giờ00.
  • Thứ bảy: 5giờ00; 6giờ15; 17giờ30. Không có thánh lễ lúc 19giờ00.

Vào lúc 19 giờ 00 tại nhà thờ giáo xứ có ĐÊM THÁNH CA TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 30 năm ngày các Thánh tử đạo Việt Nam được phong Thánh.