Thông báo: Tuần 09/09 – 15/09/2018

  • Sáng 09/09 lúc 7h30 có Thánh Lễ khai giảng năm học giáo lý mới cho các em thiếu nhi với chủ đề năm học: “Học với Chúa Giê-su”, ước mong quý vị phụ huynh cùng cộng đoàn giúp đỡ chúng tôi trong công việc giáo dục đức tin cho các em.
  • Vào lúc 10h ngày 09/09, tại Nhà Chờ Phục Sinh (cũ) có phát học bổng cho 30 học sinh trong giáo xứ và 10 em ngoài giáo xứ cùng hỗ trợ học bổng cho 10 sinh viên học đại học trong và ngoài giáo xứ, xin cảm ơn anh chị em đã cộng tác và chia sẻ với chúng tôi và gia đình các em.
  • Số tiền anh chị em đóng góp cho Quỹ bác ái giáo xứ tuần trước được 30 triệu 200 nghìn đồng, xin cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay, xin anh chị em quảng đại giúp cho công việc đào tạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse.

LỊCH TUẦN 09/09 – 15/09:

  • Chúa nhật, 09/09: Chúa nhật XXIII thường niên.
  • Thứ hai, 10/09:
  • Thứ ba, 11/09:
  • Thứ tư, 12/09: Danh Thánh Đức Maria
  • Thứ năm, 13/09: Thánh Gioan kim khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
  • Thứ sáu, 14/09: SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
  • Thứ bảy, 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng