Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái

17/10 – Thứ Tư tuần 28 thường niên – Thánh Ignatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Lời Chúa : Lc 11, 42-46

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!” Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

  • Suy niệm:

Bản tính tự nhiên của con người là thích khoe khoang, thích nói về mình trước những những người khác. Chúa Giê-su khiển trách người biệt phái về tội khoe khoang, tự đại và giả hình. Chúa Giê-su cho thấy: Tất cả những tính xấu của họ sẽ là nỗi khốn khổ và nỗi bất hạnh cho họ, nếu như họ vẫn tiếp tục giả hình với Thiên Chúa và anh em. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự và hiểu biết rõ mỗi người. Người Ki-tô hữu sống khiêm nhường và thành thật với Thiên Chúa, với anh em và ngay cả với chính mình, thì có phúc hơn là chúng ta khoác chiếc áo giả hình.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp các thành viên trong gia đình chúng con luôn biết sống khiêm nhường và thành thật trước mặt Chúa để Người chúc phúc cho chúng con.