Giới răn trọng nhất

04/11 – Chúa Nhật tuần 31 Thường Niên năm B.
“Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

  • Suy Niệm:

Đoạn Tin Mừng này Xoay quanh phạm trù Cựu Ước. Một kinh sư am tường luật Môisen đặt cho Đức Giêsu một câu hỏi: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Đức Giêsu chỉ cần trưng dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4-5, và điều răn thứ hai được trích dẫn trong sách Lêvi chương 19, câu 18b. Không dừng lại ở bình diện Cựu Ước, Đức Giêsu đưa đến một điều lớn hơn nhiều: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

Chúng ta chỉ hướng đến “yêu hết lòng” khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu Chúa hiến mình trọn vẹn vì chúng ta, và đó chính là nội dung của Giao Ước Mới.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, để chúng con vượt qua được những khác biệt hay những mối bất hòa. Chính tình thương của Chúa nối kết mỗi thành viên trong gia đình chúng con trở thành những viên gạch để xây dựng mái ấm gia đình. Amen.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày