Thông báo: Tuần 09/12 – 15/12/2018

 1. Tĩnh tâm mùa vọng giới trẻ: thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần này (10,11,12/12) lúc 19 giờ. Giảng: Cha phó Phêrô Ngô Lập Quốc.
 2. Tĩnh tâm mùa vọng thiếu nhi: thứ năm, thứ sáu (13,14/12) lúc 19 giờ. Giảng: Cha phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.
 3. Trong những ngày tĩnh tâm không có thánh lễ lúc 17 giờ 30.
 4. Giải tội mùa vọng thiếu nhi: Chúa nhật 16/12/2018 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00. Có 8 cha giải tội.
 5. Giải tội mùa vọng người lớn: Thứ hai 17/12/2018 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30. Có 20 cha giải tội.
 6. Thánh ca mừng Chúa giáng sinh: 19 giờ 00 thứ sáu 21/12/2018.
 7. Số tiền anh chị em giúp cho nhà thờ Đức Bà tuần trước được 46 triệu 200 nghìn đồng, xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay, xin anh chị em cùng quảng đại giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse.

LỊCH TUẦN 09/12 – 15/12

 • Chúa nhật, 09/12: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
 • Thứ hai, 10/12:
 • Thứ ba, 11/12: Thánh Gioan Đamasô I, giáo hoàng.
 • Thứ tư, 12/12: Đức mẹ Guađalupê.
 • Thứ năm, 13/12: Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.
 • Thứ bảy, 15/12:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng