Thánh lễ: Vọng Giáng Sinh & Giáng Sinh 24,25/12/2018

Thứ hai, 24/12/2018:

Sáng: 05 giờ 00; 06 giờ 15. (không có giải tội)
Chiều: không có thánh lễ.

Lễ Vọng Giáng Sinh

Lễ 1: 18 giờ 30 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho thiếu nhi.
19 giờ 00 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Lễ 2: 21 giờ 00 – Hoạt cảnh Giáng Sinh dành cho người lớn.
21 giờ 30 – Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Thứ ba, 25/12/2018: Mừng Chúa Giáng Sinh

Sáng: 06 giờ 15.
Chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.