Thông báo: Tuần 24/02 – 02/03/2019

 1. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin Anh Chị Em thánh hóa những ngày đầu tháng bằng những hy sinh và các việc đạo đức
 2. Mời Anh Chị Em có gởi cốt thân nhân vào VP nhận THẺ GỞI HÀI CỐT.
 3. Xin Anh chị em cố gắng thực hiện các việc gợi ý sau:

 1. Số tiền Anh Chị Em giúp cho trùng tu nhà thờ Đức Bà được 39.275.000đ. Xin cám ơn anh chị em.

LỊCH TUẦN 24/02/ – 02/03/2019

 • Chúa nhật, 24/02: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
 • Thứ hai, 25/02:
 • Thứ ba, 26/02:
 • Thứ tư, 27/02:
 • Thứ năm, 28/02:
 • Thứ sáu, 01/03: Thứ sáu đầu tháng
 • Thứ bảy, 02/03: Thứ bảy đầu tháng

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng