12/03 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay.
“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha, con mong chờ những điều sẽ xảy ra ở phía trước. Với sự hiện diện yêu thương của Cha, xin Cha đồng hành cùng con và giúp con trở thành nhà truyền giáo, là chứng nhân tình yêu của Cha cho những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay cùng với những niềm vui lẫn đau buồn để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I begin this day in your presence, I look forward to what lies ahead. Accompany me with your divine presence and help me to be a missionary and a witness of your love among those I encounter. I offer this day, all its joys and sufferings, for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi chúng ta để Chúa Giêsu bước vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra được bí mật để duy trì ngọn lửa đời sống thiêng liêng.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại với con và giữ con sát gần bên Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When we allow Jesus to enter our lives we discover the secret to keeping alive the flame of our spiritual life.” (Pope Francis) Lord, stay with me and keep me close to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng và mặt trăng chiếu tỏa, con trông cậy nơi Chúa. Hôm nay, cõi lòng con đã đặt ở đâu? Con đã vâng theo thánh ý Chúa như thế nào? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con lầm đường lạc lối. Ngày mai, xin Chúa ban ơn cho con để con trở nên chứng nhân trung thành của tình yêu Ngài cho thế giới. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets and the moon rises, I look to you, Lord. Where was my heart this day? How well did I follow your will? Forgive me, Lord, if I strayed away from your path. Grant that tomorrow I may be a more faithful witness of your love to the world. Hail Mary