Dấu lạ của Thiên Chúa

13/03 – Thứ tư tuần 1 Mùa Chay.
“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.

Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khi con tiếp tục hành trình Mùa Chay, con cầu xin ơn tha thứ bởi nhiều lần con chưa lắng nghe lời Ngài. Con xin dâng lên Cha hết thảy mọi khó khăn, những sự mệt nhọc và những thất vọng trong ngày hôm nay như một lời cầu nguyện để nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn thế giới. Lạy Cha, xin giảm bớt những đau khổ và đảm bảo các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời.

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I continue this journey of Lent, I ask forgiveness for all the times I have not heard your voice. I offer to you all the difficulties, the hardships and the disappointments of this day as a prayer in support of persecuted Christians all over the world. Please Lord, relieve their suffering and ensure that their rights are recognized.;/;’ Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. Sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa vẫn triển nở và chẳng ngưng lớn lên. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và lại tha thứ. Với niềm tín thác của người con thảo, chúng ta hãy lên đường.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“God is always faithful, because he can not deny himself, he continues to be rich in goodness and mercy, and he is always ready to forgive and start over. With this filial trust, let us set out “(Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con một lần nữa thấy Chúa đang đợi chờ con. Ngài chưa bao giờ bỏ rơi con. Xin ban cho con lòng tin để con không bao giờ rời xa sự hiện diện của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I once again find you waiting for me, Lord. You never leave me. May that simple truth be same with me and may I never leave your presence. Hail Mary