Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.
“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”.

Lời Chúa: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”.

Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin.

Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng hữu, xin dẫn con đi trong lòng thương xót dịu dàng của Cha và chỉ cho con biết cách trở nên nhân chứng trung thành của Tin Mừng. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp cùng Thánh Tâm Cực Trọng của Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội và cùng với ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này là cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ, đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Eternal Father, guide me in your gentle mercy, teaching me how to be a faithful witness to your Gospel. I offer this day in union with your Most Sacred Heart for the Church and for the Pope’s monthly intention, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy trở nên thánh thiện bằng việc sống lời hứa của con với niềm vui.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin dạy cho con biết sống trung thành với Lời Ngài bằng một con tim tràn đầy niềm vui hân hoan.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Be holy by living out your commitment with joy.” (Pope Francis) O God, show me how to be faithful to your word with a joyful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con tạ ơn Chúa, vì những lúc con đã vâng theo thánh ý Chúa với trọn con tim mình. Đã có những lần nào con không bước theo Ngài không? Tại sao vậy? Ngày mai, xin Chúa hãy đến chữa lành tâm hồn con, và xin giúp con trở nên người môn đệ trung tín trong mọi sự. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of this day I thank you, Lord, for when I followed your will with my whole heart. Were there times when I did not follow you? Why was that? Please come and heal my heart and help me tomorrow to be a faithful disciple in all things. Hail Mary