Thông báo: Tuần 07/04 – 13/04/2019

 1. Xin anh chị em sắp xếp xưng tội Mùa Chay năm nay:
  • Thiếu Nhi : Từ 8g30 đến 9g45 sáng Chúa Nhật 07/04/2019.
  • Người lớn : Chúa nhật 07/04/2019: từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00.
   Thứ hai 08/04/2019 : từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 45 (có 20 cha giải tội). Các cha không ngồi tòa thứ năm, sáu, bảy Tuần Thánh.
 2. Từ ngày Chúa Nhật 07/04/2019 đến hết Chúa nhật 14/04/2019, chúng tôi có nhờ quý vị trưởng khu đến gia đình anh chị em trong 07/04/2019 đến hết Chúa nhật 14/04/2019 trên mà thôi, tuyệt đối không đóng góp cho người lạ. Ngoài thời gian trên xin đóng góp tại Văn phòng hay trực tiếp nơi cha sở.
 3. Số tiền anh chị em giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse tuần qua được 38 triệu 650 ngàn đồng. Hôm nay xin anh chị em giúp cho Phòng khám từ thiện của giáo xứ. Xin cám ơn cộng đoàn.

LỊCH TUẦN 07/04/ – 13/04/2019

 • Chúa nhật, 07/04: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
 • Thứ hai, 08/04:
 • Thứ ba, 09/04:
 • Thứ tư, 10/04:
 • Thứ năm, 11/04: Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo
 • Thứ sáu, 12/04:
 • Thứ bảy, 13/04: Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng