Bến bờ bình an

04/05 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 2 Phục Sinh.
“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”.

Lời Chúa: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ.

Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh.

Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin dâng lên Cha những giây phút đầu tiên của ngày sống mới, cả cuộc đời con, những nỗi lo âu sợ hãi hay những bấp bênh bởi sóng gió cuộc đời. Xin làm cho con lớn lên trong ngôi trường của Mẹ Maria để con biết tin tưởng nơi Cha và vâng nghe Lời Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I offer you at the beginning of this new day, my life, even my fears and uncertainties, agitated by the storms of life. Help me to grow, in the school of your Mother, trusting in you, and accepting your Word. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mọi sự xúc phạm, mọi tổn thương hay hành vi bạo lực gây ra cho mọi người xung quanh chúng ta đều xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha, và là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con làm tổn thương những người anh em xung quanh.

WITH JESUS DURING A DAY

“Every insult, injury or act of violence inflicted upon our neighbor, offends God our Father and Creator.” (Pope Francis) Forgive me, Lord, for all the times I hurt my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, mỗi ngày trôi qua với muôn vàn khó khăn thử thách. Nhưng con luôn cảm thấy mình có thể giải quyết tất cả mọi việc nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Xin cho con trở nên mạnh mẽ và nhận thức được ý muốn của Chúa nơi những quyết định và lựa chọn của con, giống như Mẹ Maria, để con luôn được Lời Chúa soi dẫn. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Each day, Lord, is always full of difficulties. But I feel I can deal with everything with your help. Make me strong and aware of your will in my decisions and choose, like Mary, to always let myself be guided by your Word. Hail Mary