Chủ chăn Giêsu

12/05 – Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm C.
“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 10, 27-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta.

Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yếu, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, con xin cầu nguyện cho đàn chiên của Cha luôn phát triển lớn mạnh và trung thành với Cha. Con xin dâng ngày hôm nay, để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, in communion with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray that your flock may always grow and be faithful to you. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Không có tự do nào cao quý cho bằng việc để bản thân được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, và theo Người đến bất cứ nơi đâu Người muốn” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đong đầy trái tim con bằng tình yêu của Người.

WITH JESUS DURING A DAY

“There is no freedom greater than letting yourself be guided by the Holy Spirit and allowing him to lead you wherever he wishes.” (Pope Francis) Come, Holy Spirit, fill my heart with your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, Chúa Nhật luôn là một ngày đặc biệt để tìm kiếm Ngài. Thánh lễ và khoảng thời gian thinh lặng để cầu nguyện cho con được ở lại lâu giờ trong sự hiện diện của Chúa, điều ấy giúp nuôi dưỡng và đồng hành cùng con trong suốt cả tuần. Điều này giúp con cảm thấy mạnh mẽ hơn và sẵn sàng lớn lên trong tình yêu và sự gần gũi với mọi người xung quanh con. Con xin phó dâng ngày mai trong tay Mẹ Maria, xin mẹ hướng dẫn con đặt hết lòng mình vào việc phục vụ những người mà con gặp gỡ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, Sunday is always a special day in which to find you. Mass and quiet times of prayer allow me to stay a little longer in your presence, nourishing and accompanying me throughout the week. This helps me feel stronger and more willing to grow in love and closeness to those around me. I put tomorrow into the hands of Mary; letting her lead me in putting myself at the service of every person I meet. Hail Mary