Ðược sai đi

14/05 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính.
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”.

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong ngày lễ kính thánh Matthia, con xin dâng lời chúc tụng Cha bởi thông điệp Tin Mừng của Cha vẫn luôn triển nở cho dù chúng con có yếu đuối mọn hèn thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả sự phản bội cũng chẳng thể làm tình yêu lụi tàn. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on the feast of Saint Matthias, I give you praise, because your Gospel message always moves on, despite our weaknesses. Even betrayal cannot stifle love. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Gia đình là niềm hy vọng của tương lai. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng: Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho họ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con cách nuôi dưỡng một đời sống gia đình thánh thiện trong xã hội hiện nay.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Family is the hope of the future. Let us pray especially for families facing serious difficulties: May Our Lord assist them.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to foster a holy family life in today’s society.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào thời khắc cuối ngày, con xét lại lương tâm mình. Con đã trở nên người mang hy vọng cho những người con gặp gỡ chưa? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở nên chứng nhân của hòa bình và công lý trong mọi điều con nói cũng như mọi việc con làm. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I examine my conscience. Was I a bearer of hope in every encounter? Forgive me, Lord. Mary, let me become a witness of peace and justice in everything I say or do. Hail Mary