Môn đệ của Chúa yêu thương nhau

19/05 – Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm C.
“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Lời Chúa: Ga 13, 31-33a. 34-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con biết yêu thương nhau, dạy con yêu thương tha nhân bằng tình yêu vô hạn. Hôm nay con xin dâng ngày lên Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you who taught us how to love one another, teach me to love others without any restrictions. I offer this day that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đừng bao giờ quên quy tắc vàng này: ‘Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.'(Mt 7,12)” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho quy tắc vàng này là kim chỉ nam cho cuộc đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Never forget this golden rule: ‘Do to others what you would have them do to you’ (Matthew 7:12).” (Pope Francis) Lord, may the “golden rule” be the rule that guides my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa kết thúc, con suy ngẫm về mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Mẫu, Mẹ hiện diện trong đời sống đức tin của con như một người mang đến cho chúng con vẻ đẹp và ân sủng. Xin Mẹ dạy chúng con luôn nhận ra và biết trân trọng giá trị của tất cả những người mà con gặp gỡ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I meditate on the example of the Virgin Mary. Holy Mother, you are present in my life of faith as a bearer of grace and beauty. Please teach me to always recognize and value the dignity of all human persons I encounter. Hail Mary