Thông báo: Tuần 19/05 – 25/05/2019

  • Chúng ta đang ở trong tháng kính Đức Mẹ, xin anh chị em tiếp tục hy sinh, cầu nguyện, hiến mình dâng lên Đức Mẹ nhất là những giờ kinh cầu nguyện trong gia đình hằng ngày.
  • Sồ tiền anh chị em giúp cho quỹ ơn Thiên Triệu được 100 triệu đồng, xin cám ơn cộng đoàn. Hôm nay, xin anh chị em giúp cho việc bác ái của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 19/05 – 25/05/2019

  • Chúa nhật, 19/05: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
  • Thứ hai, 20/05: Thánh Bernađiô Siêna, linh mục
  • Thứ ba, 21/05: Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo
  • Thứ tư, 22/05: Thánh Rita Cascia, nữ tu.
  • Thứ năm, 23/05:
  • Thứ sáu, 24/05:
  • Thứ bảy, 25/05: Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng