Gioan tiền hô

24/06 – Thứ Hai tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng.
“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.

Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã dựng nên thánh Gioan Tẩy Giả trong cung lòng bà Ê-li-sa-bét. Qua lời cầu bầu của thánh nhân, xin giúp chúng con trở nên như “tiếng hô” nơi hoang địa. Ngày hôm nay của con, con nguyện dâng lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, who formed the life of St. John the Baptist, in the womb of Elizabeth, help us by his intercession to be, also, a “voice” crying out in the wilderness. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đừng bao giờ chán nản việc đến gặp Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong lắng nghe Lời Chúa, và trong lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin sự sống Ngài khoả lấp cuộc đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

“Never tire of encountering Jesus in prayer, in listening to the Word of God, and in receiving the Eucharist.” (Pope Francis) Come, Lord, fill me with your life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, trước khi con được hình thành trong dạ mẹ, Ngài đã biết con rồi. Ngài hiểu con hơn con hiểu chính mình. Xin giúp con tin tưởng vào Chúa mà hằng trao phó đời con cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, you knew me from before my formation in the womb of my mother. You know me better than I know myself. Help me to trust in you, never failing to put myself in your hands. Hail Mary