Làm theo Ý Cha trên trời

23/07 – Thứ ba tuần 16 thường niên.
“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”.

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”.

Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?”

Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay với tất cả sự thinh lặng, những lời con sẽ nói, và cả những suy nghĩ của con để cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you this day all my silences, my words and thoughts, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mỗi thành viên của Giáo Hội đều có trách nhiệm trở nên thánh thiện bằng việc quan tâm chăm sóc những người khác.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con trở nên ánh sáng đích thực của sự thánh thiện cho thế giới này.

WITH JESUS DURING A DAY

“Every Church member has a responsibility to become holy, by taking care of others.” (Pope Francis) Help me, Lord, to be a true light of holiness in the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, làm sao con có thể nghĩ đến việc sống mà không có Ngài? Làm sao con có thể nghĩ đến việc đem hòa bình và công lí đến cho thế giới, nếu như con chưa sẵn sàng đem chúng đến cho Ngài? Con cảm tạ Chúa vì món quà Ngài ban tặng cho cuộc sống của con. Xin giúp con cũng biết đem cuộc sống ấy đến cho những người khác trong niềm vui mà con biểu lộ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

How can I think of living without you, Lord? How can I think of bringing peace and justice to the world, if I am not ready to bring them to you? I give thanks to you for the gift of life. Help me to bring that life to others in the joy I express. Hail Mary