Chiêm niệm và hoạt động

29/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ.
“Mát-ta đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Mát-ta rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Mát-ta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Mát-ta, Mát-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ nhớ thánh Matta hôm nay, con xin dâng tất cả những công việc nhà của con cho Cha. Ngoài những công việc con làm, con cũng xin dâng lên lời cầu nguyện cho những người đang thực thi công lí để họ biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you all the work I will do at home in honor of St. Martha, whom we remember today. In addition to my work, I also offer you my prayer that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Ma quỷ cố gắng cám dỗ chúng ta rằng sự chết là chung cuộc của tất cả mọi sự. Nhưng sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô tỏ lộ cho chúng ta một chiều kích mới về sự sống vĩnh cửu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ tràn niềm hy vọng xuống trên con, để con có thể lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho hết thảy mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

“Evil tries to convince us that death is the end of everything. But the Risen Christ reveals a new dimension of eternal life!” (Pope Francis) Fill me with hope, Lord, able to spread your love to all people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại một ngày sống, suy nghĩ về những người con đã gặp gỡ cùng những điều con đã chọn lựa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con không luôn vâng theo ý Chúa. Xin hãy đến chữa lành tâm hồn con, để ngày mai đây con sẵn sàng trở nên ánh sáng chiếu soi nơi bóng tối trần gian. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I examine my day and consider the encounters I had and the choices I made. Forgive me, Lord, if I did not always follow your will. Come and heal my soul that it may be ready tomorrow to be a light in the darkness. Hail Mary