31/07 – Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ.
“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Lời Chúa: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thưa Cha yêu dấu, trong ngày lễ kính thánh Inhaxiô Loyola hôm nay, con xin dâng lên Cha một ngày sống với bao tâm tư, lời nói cùng mọi việc con làm, để cầu nguyện cho những người đang thực thi công lí, biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, on this feast of St. Ignatius Loyola, I offer to you this day, all my thoughts, words and deeds, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Khi chúng ta đặt mình vào vị trí là người phục vụ những anh chị em đang bị tổn thương nhất, chúng ta sẽ được hưởng nếm niềm vui của một tình yêu vô điều kiện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Người thêm sức để con có thể nên như đầy tớ cho những ai đang cần sự giúp đỡ.

WITH JESUS DURING A DAY

“When we place ourselves at the service of our most vulnerable brothers and sisters we experience the joy of unconditional love.” (Pope Francis) Strengthen me, Lord, to be a servant to all those in need.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay khép lại cũng là lúc tháng Bảy kết thúc, con nghe thấy tiếng Chúa vang lên trong con: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Phải từ bỏ mọi thứ để có thể đặt Ngài lên hàng đầu, Chúa ơi con thấy sao mà khó khăn quá. Nhưng xin Chúa chữa lành và biến đổi trái tim con nên mềm mại, ngõ hầu con có thể sẵn sàng làm mọi sự để được đến gần Ngài hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, the month of July also ends and your voice resounds in me saying, “Whoever does not renounce his possessions cannot be my disciple.” I find it difficult to detach myself from things, to put you, Lord, always in first place. Heal my heart, and soften it, that I may be willing to do whatever I need to do to draw even more closer to you. Hail Mary