Phụng sự Thiên Chúa hay nô lệ tiền của?

22/09 – Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C.
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Lời Chúa: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật hôm nay, ngày chúng con tưởng nhớ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Một trong những điều trọng yếu về giá trị thiêng liêng nơi cuộc sống của con cốt ở cách con thể hiện trong những việc nhỏ bé. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng để thực thi ý Cha trong những việc dù là bé mọn hay vĩ đại. Kính xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for this Sunday, when we celebrate the Resurrection of Jesus. One of the main benchmarks of the spiritual quality of my life lies in the way I am present in small things. Give me, Lord, the grace to follow your will in small things as well as in great things. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi lần thất bại đều là cơ hội để con làm mới lại câu chuyện đời mình. Nó cho con hiểu thêm một chút về lòng thương xót vô biên của Chúa, và có thể đón nhận tình yêu mang lại sự biến đổi của Ngài, một tình yêu đưa con trở về với con đường cứu rỗi. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con, để con không bao giờ thôi trông về Chúa và luôn nắm chặt tay Ngài trong giờ phút khó khăn.

WITH JESUS DURING A DAY

Whenever I fall, it is an opportunity to renew my story. It allows me to understand a little of your immense mercy, Lord, and to accept your transforming love that puts me back on the path of salvation. Lord, I ask you, to increase my faith, that I may never stop fixing my eyes on you, always holding your hand in my time of need.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con thấy bình an nơi trái tim mình. Một ngày qua của con ra sao? Cuộc sống thường ngày là nơi để con gặp gỡ Thiên Chúa, là bàn thờ để con dâng lên Ngài chính là bản thân con, và những công việc con làm cho Nước Trời. Con có cư xử với lòng tử tế, thương xót, và hiền hòa trước những khó khăn nơi sở làm hay ở nhà không? Con có làm tốt nhiệm vụ của mình với niềm vui và tinh thần phục vụ không? Con là một tông đồ trong đời sống hằng ngày. Liệu con có hằng nhận ra nhiệm vụ này của mình hay chưa? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì những việc đáng ra con đã có thể làm tốt hơn. Xin Ngài ban ơn can đảm để ngày mai con có thể làm tốt hơn nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I find peace in my heart. How was my day? My daily life is the place of encounter with God and my altar to offer myself and work for the Kingdom. Did I act with kindness, mercy, and meekness in the face of difficulties at work or at home? Did I perform my tasks well, with joy and a spirit of service? I am an apostle in daily life. Was I always aware of this mission? Forgive me, Lord, for what I could have done better and ask for courage to do better tomorrow. Our Father…