Mừng vui đích thực

07/10 – Thứ Hai tuần 27 thường niên – Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô.” “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 25-37). Đức Giáo Hoàng đã nói: “‘Và ông ấy chạnh lòng thương’, chính là trái tim của người Samari kia đã bị lay động. Thiên Chúa thực thi lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta. Ngài cùng chịu đựng đau khổ với chúng ta.” Trong trái tim con có lòng thương xót không? Con có đắn đo lựa chọn khi giúp đỡ tha nhân không? Hôm nay con sẽ cố gắng giúp đỡ những người xung quanh khi họ cần, và dâng ngày sống này lên Cha theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today, Our Lady of the Rosary invites us to meditate on the mysteries of Christ. “You will love the Lord, your God, above all things and your neighbor as yourself.” (Luke 10:25-37). “’He had compassion,’ that is, the heart, the viscera, has been moved! Gods has compassion on us. Suffers with us.” (Pope Francis) Do you have compassion in your heart? Are you selective when helping others? Try to assist your neighbor in their needs today. Offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần suy niệm trong mọi hành động, xây dựng một đời sống cầu nguyện và nhận thức được những gì đang xảy ra trong môi trường sống xung quanh mình. “Tình yêu phải được thể hiện trong hành động hơn là lời nói” (ĐGH Phanxicô) Trong việc phục vụ Thiên Chúa bằng tinh thần truyền giáo, gia đình là nhân tố mà Hội Thánh không thể bỏ qua. Chúng ta có quảng đại với các thành viên trong gia đình hay không? Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở nên mảnh đất của hoa trái yêu thương.

WITH JESUS DURING A DAY

In everyday life, it is necessary to be a contemplative in action, making life a prayer, and being aware to what happens in your environment. “Love must be put more in works than in words” (Pope Francis) In serving God in a missionary spirit, the domestic church cannot be neglected: the family. Are you generous with your own family members? May our families be a fruitful space of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày sống này, con dâng lời tạ ơn Chúa. Nhìn lại một ngày với nhiều trải nghiệm, con chú ý đến những biến đổi sâu trong tâm tư của mình. Con có cảm thấy vui mừng, buồn bã, băn khoăn, sợ hãi, giận dữ, bồn chồn, bình an hay hy vọng không? Những cảm xúc nào con đã trải qua, và ở lại lâu nhất trong con? Con ghi nhớ lại những biến đổi nơi trái tim mình, và ngày mai, con sẽ cố gắng đón nhận bình an và loại bỏ đi những điều làm tối tăm tâm hồn mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, give thanks to God. Review your experiences today. Pay attention to changes in your heart throughout the day. Did you feel joy, sadness, anxiety, fear, anger, restlessness, peace or hope? What feelings did you experience and in which one did you stay longer? Take note of your heart’s movements. Try tomorrow to welcome the feelings of peace and get rid of those that obscure your soul. Hail Mary….