Thông báo: Tuần 20/10 – 26/10/2019

  1. Hôm nay là Chúa nhật truyền giáo. Xin Cộng đoàn cùng dâng những hy sinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, đồng thời đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam theo lời kêu gọi của TGM. Chúng tôi có gởi đến Anh Chị Em bìa thư trong đó có sứ điệp truyền giáo. Xin Anh Chị Em vui lòng đọc kỹ. Cám ơn Anh Chị em.
  2. Thứ tư hàng tuần sau Thánh lễ có giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho việc truyền giáo.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho phòng khám tuần qua được 39.600.000 đồng. Xin cám ơn Anh Chị Em.

LỊCH TUẦN 20/10 – 26/10/2019

  • Chúa nhật, 20/10: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
  • Thứ hai, 21/10:
  • Thứ ba, 22/10: Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng.
  • Thứ tư, 23/10: Thánh Gioan Capestramô, linh mục.
  • Thứ năm, 24/10: Thánh Antôn Maria Claret, giám mục.
  • Thứ sáu, 25/10:
  • Thứ bảy, 26/10:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG
VỚI ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE

Ngày thụ phong Giám Mục 24.06.1941 với những đứa con đến từ vùng Cao Nguyên
(phía sau là ngôi nhà cổ Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, nay là Nhà Truyền thống Giáo phận)