Giảng dạy cho muôn dân

20/10 – Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC.
“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”.

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thày. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con. Và đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=vprojF6eIT8

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày Thế giới truyền giáo hôm nay, chúng con nguyện xin thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của mọi sứ mạng truyền giáo, xin cho chúng con sống với niềm vui và khám phá ra rằng “Ơn gọi là tình yêu”.

Con dâng ngày hôm nay để cầu xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is World Missions Day and we invoke St. Therese of the Child Jesus, Patroness of the Missions, that we may live with joy and discover our “vocation is love.” Offer this day for the intention of the Holy Father for this month, that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary “spring” in the church. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu con muốn con cái của Ngài đạt tới sự thánh thiện, vì vậy, Ngài cảnh báo chúng ta cần duy trì sự hiệp nhất với Ngài qua lời cầu nguyện. Với dòng chảy xã hội hiện nay, chúng ta có thể dung hòa việc cầu nguyện với cuộc sống thường ngày không? Thách đố hiện nay là làm sao biến cuộc sống của mình trở nên một lời cầu nguyện, và trở thành người “chiêm niệm trong hành động”.

Con có tin rằng Chúa luôn đi bên con không? Làm thế nào để con ở lại trong sự hiện diện của Chúa giữa những ồn ào cuộc sống? Nguyện xin ân sủng Chúa cho con biết thinh lặng và lắng nghe.

WITH JESUS DURING A DAY

Jesus wants his children to reach holiness, hence he warns of the need to remain united to him through prayer. In the busyness of society are we able to integrate prayer into everyday life? The challenge is to make life a prayer, being a “contemplative in action.” Do you trust that the Lord always walks by your side? How do you stay in the presence of the God in the midst of so many noises? Ask for the grace of silence and listening. Contemplate the life of Jesus the next time you pray the Holy Rosary.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống, và con trân trọng những gì đã được trải nghiệm. Khi con lớn lên trong sự hiểu biết thâm sâu về Chúa, con có thể phân định được tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tim con. Thư thái và hít thở chậm rãi, đã có lúc nào con cảm thấy bình an trong ngày hôm nay? Những việc gì đã làm con phiền lòng và làm con mất bình an? Những cuộc trò chuyện nào sinh lợi cho con, và những cuộc trò chuyện nào không mang lại hoa trái? Con viết ra những gì con khám phá được, và con quyết tâm gìn giữ sự bình an ấy trong tim suốt ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Walk through your day and appreciate what you have experienced. As you grow in interior knowledge you will be able to identify the voice of the Spirit in the heart. Rest and breathe. When have you felt peace today? What events disturbed you and made you lose peace? What conversations did not help you and which ones did? Write down what you discover and resolve tomorrow to maintain the peace of your heart throughout the day. Hail Mary….