22/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên.
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”.

Lời Chúa: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.

Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Với lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con mừng lễ nhớ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. “Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy nên như những người đầy tớ chờ đợi ông chủ đi ăn tiệc cưới về. Nhưng ai là người chủ đi ăn tiệc cưới lúc nửa đêm? Câu trả lời được chính Chúa Giê su mặc khải: ‘Chính là Tôi, người đến để phục vụ mọi người.” (ĐGH Phanxicô)

Con đã chuẩn bị như thế nào để gặp gỡ Chúa mỗi ngày? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

With the love of the Heart of Jesus, we commemorate the memory of St. John Paul II. “Jesus invites his disciples to be like servants waiting vigilantly for the return of the master of the wedding. But who is that owner and master who comes to the wedding party, late at night? The answer is given by Jesus himself: ‘It is I, who have come to serve you.’” (Pope Francis) How do you prepare for the encounter with the Lord every day? Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Để yêu Chúa Giêsu, hãy theo chân và chạy đến cùng Người, chúng ta phải có sự bình an trong tâm trí, và kết hiệp trong mối tương quan tình yêu với Người. Lời cầu nguyện của chúng ta phải giống như “nói chuyện với một người bạn” (St.Ignatius)

Xin Chúa chúc lành cho những nhà truyền giáo đang hăng say “tìm kiếm Chúa trong mọi sự”. Con nguyện xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi phút giây đời con.

WITH JESUS DURING A DAY

In order to love Jesus, follow him and draw closer to with him, we must calm our heart and mind and engage in a relationship of love. Our prayer should be “as a friend speaks to another friend ” (St. Ignatius of Loyola) Blessed is the missionary who longs to “seek and find God in all things.” Pray to God to remain attentive to his presence in your everyday life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày sống, con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Con ngẫm lại những trải nghiệm con có từ lúc tinh sương cho đến bây giờ. Điều gì ở lại trong tim con? Con có sẵn sàng cho ý Cha thể hiện nơi con không? Con có ý thức mình là cộng tác viên của Chúa Giêsu trong sứ vụ thương xót thế giới này, nơi môi trường sống và làm việc của con không? Xin Chúa bày tỏ cho con cách để thăng tiến hơn trong mọi việc con làm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of the day. Bring to mind what you have experienced since dawn until now. What was in your heart today? Have you been available to God’s action in you? Become aware of your attitude of service and surrender to your neighbor. Do you live your day conscious of being a collaborator with Jesus in his mission of compassion for the world, in your environments and in your daily routine? Ask God how you can improve your actions for tomorrow. Hail Mary….