Nếu không ăn năn hối cải, thì…

26/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên.
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.

Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Chúng ta sống để sinh hoa trái cho thiên đàng vĩnh cửu, qua ngôn ngữ của tình yêu, bác ái, tha thứ, niềm vui…Nhưng tội lỗi, sự dối trá của kẻ thù và những tiêu chuẩn của thế gian này luôn tìm cách làm cho mảnh đất của chúng ta trở nên khô cằn. Nhưng chính Chúa Kitô đã xuống thế làm người, để giải thoát và trả giá cho chúng ta, bằng tình yêu và sự dâng hiến của Người trên thập tự.” (ĐGH Phanxicô)

Cuộc sống của con có nền tảng là tình yêu Thiên Chúa không? Con hướng về ngày mai cùng với quyết tâm trở nên chứng nhân trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“We live to bear fruit for heaven, for eternity, which translates into the language of love, charity, forgiveness, joy, etc. Sin, the criteria of the world and the foolishness of the enemy seek to dry the land on which we are planted, but Christ, by becoming a man, has come to free us and pay, with his love and surrender on the cross.” (Pope Francis) Is your life based on the love of God? Look forward to the day and resolve to be a faithful witness of Jesus Christ. Offer your day for the intention of the Pope for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đôi khi có những điều ngăn cản chúng ta nhìn những người ở bên lề xã hội bằng lòng thương xót. Thậm chí có đôi khi chúng ta nhìn những người lỗi tội như “những người ô uế”.

Họ tội lỗi hơn những người ngồi hàng trước nhất trong nhà thờ chăng?

Con có thể dùng tình yêu mà tiếp cận với họ, và cảm hóa những người thân cận, để cùng nhau giúp người ấy thoát khỏi chiếc bóng tội lỗi của chính mình không?

WITH JESUS DURING A DAY

Sometimes various things can prevent us from seeing with mercy those who are on the fringes of society. We may even be tempted to see those who follow wrong paths as “pollutants.” Will they be more guilty than those who sit in the front rows of churches? Are you able to approach them with love and evangelize your neighbor and help him out of his darkness?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cuối ngày sống này, con dâng lời tạ ơn Chúa. Hít thở chậm rãi và lấy lại sự thinh lặng nội tâm. Con nhìn sâu vào trái tim mình. Con đã tìm kiếm được điều gì đẹp đẽ, và khiến con ngỡ ngàng? Con có khám phá được sự trọn lành và những điều đẹp đẽ mà Chúa mời gọi con chiêm ngưỡng, và ở lại trong sự hiện diện của Chúa không? Dâng lời ca ngợi Chúa tức là nhận ra sự vĩ đại của Chúa xung quanh mình bằng cả con tim. Hãy ra đi trong ân sủng Chúa! Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of this day. Breathe slowly and recover an inner silence. Look inside your heart. What did you find beautiful and what amazed you? Have you discovered goodness or good things that have invited you to contemplate and stay in God’s presence? Were there any landscapes, people, gestures, works of art, places, or conversations that inspired you? To give praise to God is to recognize with the heart the greatness that surrounds you. Go forward with God’s grace! Hail Mary….

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/TDCN-26-10.jpg