Thông báo: Tuần 27/10 – 02/11/2019

 1. Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 và lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 02/11 năm nay như sau:
  Sáng: 5 giờ 00 – 06 giờ 15 . Chiều: 17 giờ 30 – 19 giờ 00. Buổi tối 19 giờ 00 ngày 02/11 Thánh lễ tại Nhà Chờ Phục Sinh cầu cách đặc biệt cho các linh hồn đang gởi tro cốt .
 2. Số tiền anh chị em giúp cho việc truyền giáo tuần trước được 125 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc bác ái của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 27/10 – 02/11/2019

 • Chúa nhật, 27/10: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
 • Thứ hai, 28/10: THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUDA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
 • Thứ ba, 29/10:
 • Thứ tư, 30/10:
 • Thứ năm, 31/10:
 • Thứ sáu, 01/11: Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 • Thứ bảy, 02/11: Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

THÁNG 11 THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

 1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ ( xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
 2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ ( xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn ( trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
 3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá ( Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).