Con chiên lạc đàn

10/12 – Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.
“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

LỜI CHÚA: Mt 18, 12-14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc.

Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha khi ngày mới bắt đầu.
“Chúng ta không thể phó mặc bản thân mình lạc bước vào một thế hệ người trẻ chưa bền vững với những giá trị của lao động. Công việc cho chúng ta phẩm giá, và chúng ta phải cố gắng hết khả năng của mình để thế hệ của những người trẻ không bị lầm lạc.” (ĐGH Phanxicô)
Xin Cha củng cố và động viên những người trẻ thiếu vắng niềm hy vọng trong cuộc sống hôm nay. Xin cho con biết sống với niềm vui và con dâng lên Cha ngày sống này theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God for a new day. “We cannot resign ourselves to losing a whole generation of young people who do not have the strong dignity of work. Work gives us dignity, and we must all do our best so that a generation of young people is not lost” (Pope Francis). Strengthen and encourage today all those who may lack hope. Live with joy and offer your day for the intention of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của các lời chứng, và quyền năng biến đổi những hành động của chúng ta trong trái tim tha nhân, là chúng ta đang cố gắng nhắc nhở thế giới rằng Chúa Giêsu vẫn còn đang sống giữa chúng ta. Khi những người trong Tin Mừng gặp gỡ Đức Giêsu, họ bị Ngài thu hút, vì chính sự biểu lộ và quan tâm chân thành của Ngài đối với cuộc sống của họ. Còn chúng ta, chúng ta thực hiện điều đó như thế nào? Xin cho mỗi người chúng ta biết biểu lộ qua hành động của mình, rằng mọi người đều thật quan trọng với chúng ta. Thái độ này chính là kết quả của việc cầu nguyện và gặp gỡ mật thiết với Chúa Giêsu, giúp chúng ta nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
If we believed in the strength of the testimony and the transformative power of our actions in the hearts of others, we would strive to remind the world that Jesus is still alive in our midst. When the people in the Gospel met Jesus, they were attracted to him, because he manifested authentic and true interest in their lives. How are we to proceed? May we reveal with our actions that other people matters to us. This attitude is the result of prayer and personal encounter with Jesus, which makes us look at people with his eyes.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại, bạn đang cảm thấy như thế nào? Cảm tạ Chúa vì món quà sự sống, xin Ngài giúp bạn nhận ra những điều bạn yêu thích, và những người luôn đồng hành cùng bạn. Những cuộc gặp gỡ nào cho bạn thêm can đảm? Công việc nào đem lại cho bạn niềm vui thích? Xin cho bạn khám phá ra thực tại thúc đẩy bạn sống đời Tin Mừng, và giúp bạn giữ vững động lực này. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…