Gioan Tẩy giả được Chúa khen

12/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng.
“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.

LỜI CHÚA: Mt 11, 11-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông.

Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến.

Ai có tai, thì hãy nghe!”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày mới. “Chúng ta phải phát huy tối đa sức sáng tạo của mình để những người trẻ có thể cảm nhận được niềm vui từ giá trị của lao động. Một thế hệ không làm việc là sự thất bại của tương lai đất nước và toàn thể nhân loại. Chúng ta phải đấu tranh chống lại điều này.” (ĐGH Phanxicô) Hãy dâng lên Chúa Cha mọi nỗ lực cũng như cố gắng của bạn trong hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God for another day. “We must all develop our creativity so that young people feel the joy of the dignity that comes from work. A generation without work is a future defeat for the country and for humanity. We must fight against this” (Pope Francis). Offer your efforts today for the intentions of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Mỗi người chúng ta được khích lệ để đương đầu với những thách đố mà nhân loại và Giáo Hội đang phải đối mặt. Chúng ta phải suy nghĩ và hành động cùng nhau, ý thức mình là một phần của cộng đồng, chứ không phải chỉ là một cá thể riêng biệt. Chúng ta nên có ý muốn làm điều gì đó cho tha nhân, vì chúng ta cảm nhận được phần nào đó sứ mệnh lòng thương xót mà Giáo Hội đang thực hiện, theo tinh thần của Chúa Giêsu Phục Sinh.
Hãy làm mới lại ơn gọi dấn thân của bạn, để làm cho Nước Thiên Chúa trị đến trần gian này.
WITH JESUS DURING A DAY
We are encouraged to get involved in confronting the challenges that face humanity and the Church. We need to think and act in a corporate manner and feel part of a larger whole than ourselves. We should want to do something for others because we feel part of the mission of compassion that the Church, in the spirit of the risen Jesus, carries on. Renew now your commitment to make the Kingdom of God present in the world.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tạm dừng lại đôi chút những công việc bạn đang làm vào cuối ngày. Hôm nay bạn biết ơn vì điều gì? Bạn muốn dâng điều gì lên Thiên Chúa? Bạn cần những gì? Hãy ghi chú lại mọi điều bạn đã được học hỏi, những ơn bạn được lãnh nhận, hay những con người bạn đã giúp đỡ. Cùng dâng lên lời ca ngợi tạ ơn Chúa vì những người đã ở bên cạnh bạn trong những giây phút đó, và hãy cầu nguyện cho họ. Hãy sẵn sàng sống ngày mới với tràn ngập niềm vui. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…