Chúa Giêsu là ai?

23/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên.
“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

LỜI CHÚA: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm.

Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Sáng sớm này, con tạ ơn Cha vì vẻ đẹp công trình sáng tạo của Cha. Xin cho con biết bước theo Chúa Giêsu, tìm kiếm và nhận ra Ngài trong các hoàn cảnh và nơi những con người mà con gặp gỡ hôm nay. Con xin dâng mọi lời nói, việc làm của con để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this morning, praise God for the beauty of creation. Following Jesus, seek today to find him in the people and situations you encounter. Join every word and every gesture of yours to the intention that Pope Francis proposes to the whole Church, through the Pope’s Worldwide Prayer Network for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy nắm lấy tay Mẹ Maria và xin Mẹ giúp bạn dâng lên Chúa lời đáp trả quảng đại. “Hãy đặt mình ở vị thế phục vụ tha nhân. Điều đó không chỉ có nghĩa là sẵn sàng vươn tay hành động, nhưng còn bao gồm đối thoại với Thiên Chúa trong thái độ lắng nghe như Mẹ Maria đã làm: Mẹ đã lắng nghe điều sứ thần nói, và rồi thưa xin vâng.” (ĐGH. Phanxicô) Trong nửa ngày này, bạn hãy cầu nguyện cho hoà bình với Đức Maria bằng Kinh Mân Côi.

WITH JESUS DURING A DAY

Take Mary’s hand and ask her to help you give your generous response to the Lord. “Put yourself at the service of others. It does not only mean being ready for action, but also having to engage in dialogue with God, in an attitude of listening as Mary did, she listened to what the angel said, then responded” (Pope Francis). During this half of the day pray with Mary the Rosary for peace.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn nhìn lại ngày sống của mình và nhớ về những gì đã diễn ra hôm nay. Ai đang cần đến đôi tay, lời nói, nụ cười, một cái ôm hoặc sự hiện diện của bạn? Bạn có thể nhìn thấy gương mặt của Chúa nơi ai? Bạn đã có thể đưa sự hiện diện của Chúa vào đời sống của người khác chưa? Hãy dâng cuộc đời của bạn cho Chúa và sẵn sàng phục vụ tha nhân vào ngày mai. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…