Ánh sáng chiếu soi lương dân, vinh quang của Israel.

02/02 – Chúa Nhật 4 Thường Niên năm A. – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ.
“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”.

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/tpYx8wXhcPY

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy đứng trước nhan thánh Chúa trong sáng sớm hôm nay, và dâng trọn vẹn con người bạn cho Ngài. Hôm nay, hãy làm chứng cho Chúa qua lời nói và hành động của bạn, hãy loan truyền cho hết thảy mọi người biết rằng Chúa Giêsu chính là tâm điểm cuộc sống của bạn. Hãy cẩn trọng trong lời nói, và chỉ nói những lời mang tính xây dựng, giúp thăng tiến tha nhân hơn. Dâng lên Chúa ngày sống hôm nay để cầu theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Stand before the Lord this morning and offer all that you are to him. Testify today with your words and actions, proclaiming with them that Jesus is the center of your life. Be careful how you talk and speak only that which builds up your neighbor. Offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong đời sống từng ngày của bạn, hãy nhìn đến Mẹ Maria và chiêm ngắm cách Mẹ hành xử trong những thời khắc khó khăn cũng như lúc vui mừng. Đời sống của Mẹ là trường học về tình yêu trung tín. Bạn đã yêu thương tha nhân thế nào khi họ làm phiền đến bạn? Hãy điều chỉnh lại, và tiếp tục ngày sống trong tình yêu của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

As you go about your daily life, look to Mary and how she acted in difficult and joyful moments. Mary’s life is a school of faithful love. How do you love others when they bother you? Resolve to continue your day in God’s love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, hãy dành ít phút để nhìn lại những điều bạn đã trải nghiệm hôm nay. Khẽ nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Đâu là những khoảnh khắc khiến con tim bạn đong đầy niềm vui và bình an? Những ai đã giúp đỡ bạn hôm nay? Dành ít phút để ở lại một mình với Chúa Giêsu, rồi kể cho Ngài nghe tất cả những điều khiến bạn lo lắng, và dâng chúng cho Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…