Tinh sạch tinh thần

12/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên.
“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”.

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con đón chào ngày mới và dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay. “Không chỉ là những người bị gạt ra bên lề, mà còn tất cả những người ở vùng biên giới, những người di cư và tị nạn, họ chính là nạn nhân của văn hóa loại bỏ.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng lên tất cả mọi khó khăn con gặp phải hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH, cho những người di cư và tị nạn. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ nói lên khả nằng yêu thương của con. Ngay hôm nay, con sẽ ra đi phục vụ tha nhân. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Welcome the new day and offer your life to the Lord. “It’s not just about outsiders, it’s about all the inhabitants of the peripheries who, along with migrants and refugees, are victims of the throwaway culture” (Pope Francis). Offer any inconveniences you experience this day for the intention of the Pope in favor of migrants and refugees. What comes out of your heart speaks of your capacity for love. Serve the needy today. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành ra một chút thời gian để suy ngẫm về bước thứ sáu Đường của Con Tim. Thánh Thần Chúa soi dẫn chúng ta nhận ra tình yêu đích thực: đó là tình yêu dành cho kẻ thù và tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để lắng nghe, và rộng mở tâm hồn mình với tiếng gọi của Chúa. Bạn có sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa hay chưa? Hãy thì thầm trong tim bạn: “Lạy Chúa, xin cho con được nghe thấy tiếng Chúa.”
WITH JESUS DURING A DAY
Take a moment to meditate on the sixth step of The Way of the Heart. The Holy Spirit helps us to discern what love really is: love for enemies and forgiveness of offenses. May the Holy Spirit lead us as close as possible to the Heart of Jesus. For this it is necessary to be listening, opening your heart to the voice of the Lord. Are you available to hear his voice? Repeat in your heart: “Lord, may I only hear your voice.”
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại ngày sống và dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành con đã làm. Con nhìn lại những trải nghiệm và khám phá ra những lúc con cảm thấy tự do trong thể hiện hành động và hòa thuận với mọi người xung quanh. Từ bây giờ, con có thể làm gì để gìn giữ và nuôi dưỡng những thái độ đó? Xin Chúa ở lại với con và hướng dẫn con trong mọi việc con làm. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…