Nên trọn lành như Cha trên trời

23/02 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A.
“Các con hãy yêu thương thù địch các con”.

Lời Chúa: Mt 5, 38-48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con dâng ngày mới này lên Cha, và xin được dự phần vào sứ mạng của Chúa Giê-su với tinh thần yêu thương phục vụ những người thân cận. “Chính chúng ta là những người đầu tiên hiểu rằng: chúng ta có thể giúp đỡ những người di cư và tị nạn, không phải vì đó là vấn đề cần giải quyết, mà đó còn là những người anh chị em xứng đáng được chào đón, được tôn trọng và được yêu thương.” (ĐGH Phanxicô) Tình yêu được nhìn thấy qua thái độ và trong những quyết định cụ thể khi con phục vụ người khác. Con sẽ cố gắng nới rộng vòng tay hơn nữa để giúp đỡ bất kỳ ai đó hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
Offer your day to the Lord and join the mission of Jesus with a spirit of love and service to your neighbor. “It is, then, that we are the first to see it and so we can help others see in the emigrant and in the refugee not only a problem that must be addressed, but a brother and sister who must be welcomed, respected and loved ” (Pope Francis). Love is seen in your attitudes and in concrete decisions of service to help others. Try to extend a hand to help someone today. Our Father…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại đôi chút giữa ngày, điều chỉnh lại tim mình để được đồng điệu với Chúa Giê-su. Chúng ta cùng nhìn lại bước thứ bảy Đường của Con Tim. Hiệp nhất nên một đời sống của chúng ta với Chúa Ki-tô thúc đẩy chúng ta trao ban cuộc sống mình cho người khác, như Ngài. Điều ấy giúp chúng ta khám phá ra rằng, mặc dù còn thiếu thốn và nhiều hạn chế, song đời sống của chúng ta vẫn còn hữu ích cho người khác. Hãy lặp đi lặp lại theo nhịp thở của bạn: “Chúa Giê-su ơi, con muốn được trao tặng cuộc sống của con cho Chúa.”
WITH JESUS DURING A DAY
Pause your day to calibrate the heart and bring it in tune with Jesus’. We look again at the seventh step in The Way of the Heart. Uniting our life with Christ will lead us to give our lives for others as he did. It makes us discover that, despite our poverty and limitation, our life is useful to others. Repeat to the rhythm of your breathing: “Jesus, I want to give my life for you.”
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã qua, và nhìn lại muôn ân sủng con được nhận ngày hôm nay. Ai đã mang gương mặt của Chúa đến với con? Chúa đã đến với con khi nào, qua những lời nói và hành động của những người xung quanh con? Con tán dương ca ngợi Chúa vì mọi việc Người đã làm trong cuộc đời con. Con cần làm gì tốt hơn vào ngày mai? Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Review the many graces you have received today. Who was the face of God for you today? When did God come to you through the words and actions of your neighbor? End the day praising God for his action in your life. What resolution do you have for tomorrow? Hail Mary…