03/03 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay.
“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, này con đây đang ở trước Nhan Cha vào sáng sớm này. Con nghĩ đến những biến cố đang chờ đợi con hôm nay: các hoạt động, những cuộc gặp gỡ, điều làm con phấn khởi, và cả điều khiến con lo lắng. Con xin dâng tất cả cho Trái Tim Con Cha là Chúa Giêsu, để Ngài chiếu tỏa tình yêu vào trong mọi sự đó. Chính Ngài đã thắp sáng đời con, và trao ban cho con hương vị tình yêu đích thực. Con cũng nghĩ đến những anh chị em Công Giáo của con tại Trung Quốc và con xin dâng lên ngày sống này để hiệp thông với họ. Xin cho chúng con được sống trong niềm hy vọng với Chúa Giêsu! Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, here I am before you on this new day. I think about what awaits me during this day, the activities and meetings, focusing on what excites me, and what causes anxiety in me. I place all of this in the Heart of your Son, Jesus, so that he may radiate his love in everything. It is he who lights up my life, and gives it its true flavor. I think of my Catholic brothers in China, and offer you my day to be in communion with them. May we live in hope with Jesus! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi chúng ta “ăn chay cũng là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và với tạo vật, từ cám dỗ muốn “nuốt chửng” mọi thứ để thỏa mãn lòng tham của mình cho đến khi có thể chịu đựng vì một tình yêu có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim chúng ta.” Đây là những lời mang đến một viễn cảnh tươi đẹp cho việc ăn chay bằng việc để cho chúng ta dự phần vào sự năng động của tình yêu!
WITH JESUS DURING A DAY
Pope Francis invites us to “fast, that is, to learn to change our attitude towards others and creatures, from the temptation to ‘devour’ everything to satisfy our greed, to the ability to suffer out of love, which is capable of filling the void in our heart.” These are words that give fasting a beautiful perspective, by making us enter into the dynamics of love!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Cùng dâng lời cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã qua. Trong suốt ngày sống, Chúa Cha đã mời gọi trong trái tim con những điều nhỏ bé và Ngài muốn con lắng nghe Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa không? Có ân sủng đặc biệt nào con thấy biết ơn Ngài? Hay có những biến cố nào con cần xin sự tha thứ? Con ghi chú lại những điều con đã khá phá ra và giải quyết tốt hơn trong ngày mai. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details, and he wants you to listen to him. Did you recognize the presence of the Lord? How did you respond? Do you want to thank God for some particular grace? Is there any situation that you need to ask for forgiveness? Take note of what you discover and resolve to do better tomorrow. Hail Mary…