Khuôn vàng thước ngọc

05/03 – Thứ năm tuần 1 Mùa Chay.
“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.

Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Sáng hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta vững lòng mà cầu xin lên Chúa: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7,7). Lạy Chúa, con sẽ cầu xin điều gì cho bản thân con và cho người khác? Con nghĩ đến những tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, và cầu xin cho lòng trung thành cùng sự hiệp nhất dành cho họ. Xin cho chúng con đều biết cách kiên trì theo chân Chúa Giê-su dù có muôn vàn khó khăn cách trở. Cùng với mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho mục đích này. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
This morning, the Gospel invites us to address the Lord with confidence: “Ask, and it will be given to you; seek and you will find; knock and it will be opened to you.” (Matthew 7:7) What will I ask for others and for myself? I can think of the Catholics in China, and ask for their fidelity and unity. May we all know how to persevere in the difficulties of following Jesus. With Mary, I offer my day for this purpose. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Anh chị em thân mến, thời gian ‘chay tịnh’ 40 ngày mà Con Thiên Chúa đã trải qua trong nơi hoang địa nhằm làm cho nơi ấy lại trở thành khu vườn hiệp thông với Thiên Chúa, như trước khi hình thành tội nguyên tổ. Mong sao Mùa Chay năm nay của chúng ta sẽ lại đi trên cùng con đường ấy, mang lại niềm hy vọng của Chúa Kitô cho mọi loài thụ tạo.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“Dear brothers and sisters, the ‘Lent’ of the Son of God consisted in entering the desert of creation so that it would once again become the garden of communion with God, the one that existed before original sin. May our Lent go through the same path to bring also the hope of Christ to creation.” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con bình tâm và phản tỉnh lại một ngày vừa qua. Khẽ nhắm đôi mắt lại và yên tĩnh đôi phút. Con để bản thân tự nhìn nhận trong trái tim mình những điều xảy ra trong hôm nay: con người, nơi chốn, những tình huống, và những cuộc trò chuyện. Điều gì còn đọng lại trong trái tim con? Những xúc cảm nào con đang có? Con ghi chú lại những gì bản thân khám phá được, và cùng dâng tất cả lên Chúa Giê-su. Kính mừng Maria.
WITH JESUS IN THE NIGHT
Calm yourself down and reflect on the day that is ending. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart everything that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? Take note of what you discover and bring everything to Jesus Christ. Hail Mary…