[Audio] Tĩnh tâm thiếu nhi Mùa Chay (1) – 15/03/2020

Giảng phòng: Cha sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – 15/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: