Đời sống đức tin thật

16/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.
“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.

Lời Chúa: Lc 4, 24-30

(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, Ngài muốn khởi sự điều gì nơi con trong tuần này?
“Không một ngôn sứ nào được chấp thuận tại quê hương mình” (Lc 4,24). Cùng với toàn thể Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con mở lòng hy vọng vào sự ủng hộ của người Công Giáo ở Trung Quốc, để Giáo Hội nước này luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. Ở nơi đây, chúng ta hãy học hỏi cách tìm kiếm sự hợp nhất trong Giáo Hội và gia đình nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE MORNING
What do you want to begin in me this week, Lord? “No prophet finds a favorable reception in his country” (Luke 4:24). With all the Pope’s Worldwide Prayer Network, I open myself to hope in favor of Catholics in China, that the Church will persevere there in fidelity to the Gospel and grow in unity. Let us here and there learn to seek the unity of the Church and the human family. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Người Công Giáo ở Trung Quốc, một đàn chiên nhỏ hiện diện và hoạt động trong một lãnh thổ rộng lớn của một dân tộc rộng lớn, đang viết lên lịch sử khi họ gây nên tiếng vang bằng lòng can đảm, sự khuyến khích từ những lời của Chúa Giê-su: “Hỡi đàn chiên nhỏ bé, đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12,32)
Đây là lý do tại sao “Hãy để sự sáng của các con chiên giãi bày ra trước thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.” (Mt 5,16) (Benedict XVI)
WITH JESUS DURING A DAY
“Catholic Church in China, a little flock present and active in the vast territory of an immense people who are walking in history, as they echo for you, encouraging and provocative, the words of Jesus: ‘Be without fear, little flock, for your Father…has seen fit to give you the Kingdom’ (Luke 12:32)! This is why, ‘let your light shine before men, then by seeing what you are doing well, they will give glory to your Father…who is in heaven’”(Matthew 5:16) (Benedict XVI).
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã kết thúc. Suốt hôm nay, Chúa Cha đã mời gọi tâm hồn con qua những điều nhỏ bé và Ngài muốn lắng nghe và đi theo Ngài. Con có nhận ra món quà của Thiên Chúa trong những kinh nghiệm đã trải qua? Con đã đáp lại thế nào? Có điều gì con cần tạ ơn? Điều gì con cần được tha thứ? Ngày mai, con quyết tâm đón nhận sự hiện diện của Chúa để chữa lành tâm hồn con. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary….