Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ TRUYỀN TIN – 25/03/2020

Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ TRUYỀN TIN -25-3-2020 cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.