[Audio] Bài giảng Lễ Truyền Tin của Cha phó GB. Nguyễn Trọng Tín

Bài giảng cùa Cha phó Giáo xứ Tân Định: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín vào dịp Lễ Truyền Tin – 25/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: