Nguồn gốc của Chúa

27/03 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay.
“Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”.

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, nếu mỗi thành viên của Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu sống trọn vẹn với sứ vụ của mình, thì nguồn năng lượng ấy sẽ phục vụ Vương Quốc của Cha! Con biết rằng Cha chỉ chọn những điều đơn sơ, nghèo khó để hoàn tất công trình này. Chẳng hạn như con mơ ước những điều vĩ đại, chỉ với sức mình con chẳng thể làm gì được. Nhưng cùng với Cha, trong lòng Hội Thánh, con tin mình có thể. Vì vậy con ao ước dâng trọn vẹn bản thân mình lên Cha, là Sự Thật, và là Sự Sống. Cha đã nói: “Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người.” (Ga 7,28) Con xin đặt trái tim con cạnh bên trái tim Cha. Con tín thác vào Cha, cùng với những anh chị em Công Giáo ở Trung Quốc, được mời gọi sống lòng trung thành và hiệp nhất. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, if each member of the Pope’s Worldwide Prayer Network lived his mission to the full, what energy would it be in the service of your Kingdom! I also know that you choose simple, poor means to accomplish this work; me for example! I dream of greatness, but alone I can do nothing. It is with you, in the Church, that I can act. So I want to offer myself to you, who are the Truth and the Life, you who said: “I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know.” (John 7:28.) Put my heart near your Heart. I entrust to you my Catholic brothers and sisters from China, called to live their faith in perseverance and fidelity. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy để người Công Giáo biết làm thế nào để đưa ra những lời dự đoán và mang tính xây dựng, mà họ đúc kết được từ chính đức tin của mình vào Nước Trời. Điều này đòi hỏi họ nỗ lực nói lên những lời phê bình, không phải là tương khắc nhưng mang tính xây dựng một xã hội công bằng hơn, nhân đạo hơn, tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho anh chị em Công Giáo của chúng con ở Trung Quốc những huấn lệnh hòa giải để Vương quốc của Ngài phát triển trên đất nước của họ. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS DURING A DAY
“Let Catholics know how to offer this prophetic and constructive contribution which they draw from their faith in the Kingdom of God. This may also require from them the effort to speak a critical word, not in sterile opposition but in order to build a fairer, more humane society that respects the dignity of all people.” (Pope Francis) Lord, give our Catholic brothers and sisters in China words adjusted to your Gospel to make your Kingdom grow in their country. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại các hoạt động trong ngày hôm nay. Nhìn vào những điều con trải nghiệm và khám phá ra Chúa đã hoạt động nơi con như thế nào. Con biết ơn vì điều gì? Điều tốt lành nào con đã làm trong hôm nay? Những khoảnh khắc đó để lại gì trong tim con? Con có hành động với lòng quảng đại và cống hiến hết mình trong các phận sự, các cuộc gặp gỡ, và ngay cả trong các giờ nghỉ ngơi? Con suy nghĩ về những điều con mong muốn làm khác đi vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…