Chúa Giêsu phục sinh

12/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm A.
“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Lời Chúa: Ga 20, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.

Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
“Mừng vui lên, hỡi cơ binh thiên thần trên trời.” Đây là bài ca Mừng Vui Lên, Exultet mà chúng ta đã hát trong đêm Vọng Phục Sinh hôm qua. Và sáng nay, trái tim mỗi người như vỡ òa trong niềm vui khi nghe hát: “Chúa đã sống lại thật rồi! Chúa chiến thắng tử thần rồi…!” Đừng ngần ngại chia sẻ niềm vui Phục Sinh này với tất cả người thân cận và bạn bè của chúng ta – như những Ki-tô hữu Đông Phương thường làm. Chúng ta sẽ sống thế nào trong những ngày lễ Phục Sinh này? Trong niềm vui, không phải là niềm vui hời hợt bên ngoài, nhưng là niềm vui phát xuất từ trái tim, trong sự hiệp thông với toàn thể anh chị em Ki-tô hữu, và tất cả nhân loại, cả với những ai được Chúa Giê-su giải thoát khỏi sự chết. Và giờ đây con cất cao lời ca mừng “Alleluia!!” Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Let the joy of the angels explode in heaven! This is the song of the Exultet that we sang last night at the Easter Vigil. And this morning our heart bursts with joy, he exults: “Christ is risen! He is truly risen!!” Let us not be afraid to share this joyful news with our relatives and friends – as do Christians in the East. How are we going to live this Easter day? In joy, not an outward and exuberant joy, but the joy of the heart which puts us in communion with all our Christian brothers, and all of humanity, whom Jesus freed from death. And I sing aloud, Alleluia!! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Lễ Phục Sinh nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng, bằng chính sự Phục Sinh của mình, Chúa Giê-su đã giải thoát chúng ta khỏi mọi ách nô lệ, nếu chúng ta bước theo Ngài. Đấng Phục Sinh là người mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Con xin phó dâng cho Chúa Phục Sinh tất cả những ai đang nghiện ngập, để Chúa thu hút họ và cho họ khát khao một sự tự do đích thực.
WITH JESUS DURING A DAY
The feast of Easter reminds us that Jesus, by his resurrection, frees us from all our slavery, if we follow him. The Risen One is the one who gives meaning to our life. I entrust to him all the people who are in the grip of various addictions so that he attracts them to him and makes them desire a true liberation.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Thiên Chúa mời gọi bạn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời bạn. Bạn hãy dừng lại đôi phút để nhìn lại tuần qua và ngẫm nghĩ về những trải nghiệm giá trị nhất. Trải nghiệm nào hiện về trong tâm trí bạn và cảm xúc lúc này của bạn là gì? Bạn rút ra được bài học nào từ những trải nghiệm đó? Bạn hãy tâm sự với Chúa về những điều đã nghiệm được, và xin Chúa nâng đỡ để bạn bắt đầu một tuần mới tốt lành hơn. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary…