Nỗi buồn sẽ thành niềm vui

21/05 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.
“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với một trái tim dành trọn cho Chúa và sứ mạng của Ngài. “Để nâng đỡ cách cụ thể hơn cho mọi người và những nhu cầu của họ, các tông đồ đã tuyển chọn những “phó tế”, nghĩa là ‘người phục vụ.’” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng ý cầu nguyện tháng này lên Thiên Chúa, bằng cách giúp đỡ những người đang cần đến con. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day with a heart available to God and his mission. “For this concrete support to the people, to meet their needs, the apostles choose some ‘deacons’, which means servants” (Pope Francis). Offer the intention of the month by giving your support to those who need you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cầu nguyện là một món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó chính là Thần Khí của Chúa Ki-tô, Đấng nỉ non trong lòng ta và cho ta khao khát cầu nguyện. Ngay lúc giữa ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ban ơn giúp ta cầu nguyện để được trở nên người tông đồ của cầu nguyện và phục vụ. Cầu nguyện là một quà tặng nhưng không; đó là cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, Đấng cầu nguyện trong chúng ta và cho phép chúng ta nói chuyện với Chúa bằng cách gọi Ngài là Cha, là Bố, là Abba.

Chúng ta hãy cùng làm mới lại ngày sống và của lễ dâng ngày của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Prayer is a gift that the Lord gives us. It is the same Spirit of Jesus who groans within us and wishes to pray. At this time of the afternoon, pray to ask the Father for the gift of prayer to be apostles of prayer and service. Prayer is a gift we receive for free; it is dialogue with him in the Holy Spirit, who prays in us and allows us to address God by calling him Father, Dad, Abba. Renew your daily offering and refresh your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy cố gắng lắng lòng lại để tiết chế những vội vã của ngày hôm nay. Hít thở thật sâu. Con tạ ơn Chúa vì những biến cố xảy ra trong ngày. Những lúc nào con thấy bình an? Những lúc nào con cảm thấy buồn rầu và nản lòng? Con có trì hoãn những việc mà đáng ra con phải hoàn thành hôm nay không? Con xin dâng tất cả lên Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Try to gain distance from today’s rush. Take a deep breath. I am grateful for the memory of the events of today. When did I feel peace? When did I feel sadness or discouragement? Was something planned for tomorrow that I could have done today? I give everything to God. Our Father…