Cơ hội thứ hai

29/05 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh.
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc suy ngẫm câu hỏi của Chúa Giêsu trong lòng như thể Người đang nói điều đó với con. ‘Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: “Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15) Con có yêu mến Thầy không? Thiên Chúa hiểu rõ con tim mỗi người và nhìn thật sâu bên trong trái tim ấy.” Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa tình yêu của Ngài giúp con biết chia sẻ miếng bánh cho những anh em mình. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day by pondering this question of Jesus in your heart, as if he said it to you, “Simon son of John, do you love me more than these? Peter answers: Yes, Lord, you know that I love you” (John 21:15-19). Do you love the Lord? The Lord knows our hearts and looks deep inside them. “Lord may the flame of your love move me to be broken bread for my neighbor.” Offer your day for the intention of the month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn hãy dành ít phút để cầu nguyện trong thời khắc giữa ngày. “Tôi thích tưởng tượng rằng lời cầu nguyện cá nhân cũng như của cộng đoàn tín hữu giống như là hơi thở, là nhịp đập của Hội thánh, lan truyền sức mạnh để nó phục vụ những người làm việc, học tập và giảng dạy, lời nguyện ấy đem đến hoa trái tri thức của những con người được đào tạo và tính nhân đạo của những người giản đơn, điều đó mang lại sự kiên cường của những người đấu tranh chống lại sự bất công.” (ĐGH Phanxicô) Lời cầu nguyện mang đến phương tiện và sức mạnh cho sứ vụ của chúng ta. Những cam kết nào bạn có thể làm được để giúp bạn thăng tiến trong đời sống cầu nguyện?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment of prayer in the middle of the day. “I like to imagine that the personal and community prayer of us Christians is the breath, the heartbeat of the Church, that infuses its strength in the service of those who work, study and teach; that it makes fruitful the knowledge of the educated people and the humility of the simple ones; that gives hope to the tenacity of those who fight against injustice” (Pope Francis). Prayer gives meaning and strength to our mission. What commitment can you make to grow in your prayer life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian để gặp gỡ riêng với Chúa Giêsu. Con hít thở thật sâu và nhìn vào chính mình. Con có đang duy trì niềm vui và sự bình an trong trái tim? Con có đang làm việc thiện cho anh em mình? Con có cần xin lỗi Chúa trong bất kì điều gì không?

Hãy ở lại trong sự bình an tại những khoảnh khắc này và cầu xin Chúa ôm chặt lấy bạn bằng tình yêu của Ngài. Hãy viết ra một sự quyết tâm cho ngày mai khi ngày đang tắt dần. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…